Вредите от липсата на рационално мислене при спорове
| |

Вредите от липсата на рационално мислене при спорове

  Вредите от липсата на рационално мислене при спорове са много и обхващат разногласията във всички житейски сфери – бизнес, политика, изкуство. От тази липса често се възползват други, които познават добре „мисленето на хората със средни умствени възможности, за които най-характерната особеност е тази, че те никога няма да си признаят, че принадлежат точно…

Спорове, свързани със създателите на българската азбука – Св. св. Кирил и Методий
| | | | |

Спорове, свързани със създателите на българската азбука – Св. св. Кирил и Методий

От IX век до днес изследователите влизат в различни спорове относно двамата братя, създали българската азбука. Документалните свидетелства са оскъдни. Спорове има и за авторството на историческите и литературни паметници, свързани с живота и делото им. Според една теза „Житието на Кирил“ е създадено от неговия брат – Методий, а „Житието на Методий“ – от…

Спорове относно въпроса дали проблемите на юношеството са причинени от биологични или социални фактори
| | |

Спорове относно въпроса дали проблемите на юношеството са причинени от биологични или социални фактори

В Ню Йорк американската антроположка Маргарет Мийд (1901 – 1978), която през 1975г. е президент на Американската асоциация за напредък в науката,  публикува статията „Да пораснеш в Самоа“ (1928). В началото на 20 век расистката версия на биологията често доминира в науките за човека. Според нея биологическата същност (расата) определя разликите между обществата и определя…

Как траките влизат в споровете за безсмъртието
|

Как траките влизат в споровете за безсмъртието

  Тракологията като наука днес се развива динамично, търсейки мястото на траките в културната еволюция по различни въпроси, някои от които са предмет на спорове от векове. Как траките влизат в спора за безсмъртието? Вярата в безсмъртието до голяма степен обединява тракийските племена. Култовите им практики и ритуали, както и представите им за Отвъдното влизат…

Престъпление и наказание в Китай

Престъпление и наказание в Китай

За китайското законодателство Китай е държава, която има крайно строги закони. Имперското китайско законодателство идва от далечната 624г., когато е съставен първият пълен правен кодекс по времето на династията Тан. Той просъществувал почти непроменен 1 300 години. В периода 1644 – 1912 наказанията в Китай се налагат по Великия правен кодекс на Цин, основаващ се…

Фуко – да влезеш в спор със самия себе си
| |

Фуко – да влезеш в спор със самия себе си

  „Аз не искам да пиша за аудитория, аз пиша за потребители, не за читатели“.(Фуко) Пол-Мишел Фуко (1926г. – 1984г.) е френски историк, социолог, (който подчертава, че не се идентифицира като такъв), професор по История на системите на мислене в Колеж дьо Франс. През 1997г. лекциите му са публикувани в девет тома. Той създава теорията…

Уроците на Лао Дзъ при спорове
| |

Уроците на Лао Дзъ при спорове

  „Мъдрият не спори, спорещият не е мъдър.“ – Лао Дзъ  (6 век пр. н. е. – 5 век пр. н. е.) „Всички са ясни, само аз съм облачен“ – казва Лао Дзъ. К. Г. Юнг определя Лао Дзъ като пример за човек с висше прозрение, който е видял и изпитал и ценното, и неценното….

Едновременно за и против справедливостта – Карнеад
| |

Едновременно за и против справедливостта – Карнеад

Карнеад се родил 217г. пр.н.е. в Кирена (днешна Либия) и умира 132г. пр. н. е. в Атина. Той споделя философията на Платон. Става историческа личност, когато заедно с още двама философи (Диоген и Критолай) бил изпратен от атиняните в Рим през 155г. пр. н. е. по време на стария Катон (234 пр. н. е.–149 пр….

Похвалата и съветът при спорове
| | | | |

Похвалата и съветът при спорове

При спорове похвалата и съветът са от един общ вид Според Аристотел (384 пр. Хр. -322 пр. Хр.) похвалата и съветът при спорове принадлежат към един и същ общ вид. Това е така, защото това, което чрез съвет можеш да дадеш като поука, става похвала, ако се промени словесния израз. Всеки изгражда своя представа за…

На близките или на общността да се завещае богатството?
| | | |

На близките или на общността да се завещае богатството?

На близките или на общността да се завещае богатството? Един спорен въпрос, пред който са изправени само хората, които имат богатство. Малкото завещание на Франсоа Вийон (1446) в поетична форма разкрива, че за бедните такъв проблем няма: На времето останал верен, раздаде своето Вийон. Като лопата беше черен, изстискан бе като лимон и нямаше дори…