| |

Спорове за националния празник на България – 3 март или 24 май

ekranna snimka 2024 03 02 175655

Внесен е законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се предлага 24 май да бъде дата за националния празник на България. По-късно идеята е оповестена, съвместно с инициативата „Правосъдие за всеки“, при представяне на проект за промени в Конституцията. Предложението е 24 май да се нарича Ден на българското слово, просветата, културата и кирилицата. Останалите празници не променят статута си, те остават официални. Това предложение поражда спорове както между депутатите, така и между обществеността.

3 март

Националният празник изгражда образа на България пред света. Според вносителите на предложението 3 март се тълкува като ден, свързан с благодарност към Русия. Не е редно на този ден редом с българското знаме да се вее руското. Не е правилно националният ни празник да напомня за преклонение пред чужда държава. Освен това 3 март се свързва с картата на Санстефанска България, която пък се асоциира с три национални катастрофи.  Опонентите на вносителите на предложението припомнят, че с подписването на Санстефанския мирен договор се създава Третата българска държава като отделен международен правен субект и по този начин денят се свързва със свободата.

24 май

Изборът на датата 24 май извежда писмеността на преден план. Този избор би поставил идеята, че носим със себе си духовното наследство на просветителите, а бъдещето си виждаме в културата и науката. Депутати например посочват, че датата 24 май вече започва да се краде. Припомнят, че в Русия 24 май се отбелязва официално като Ден на славянската писменост и култура от 1991г.

Още за различните гледни точки

Според мнозина темата е твърде важна, за да се разглежда като една от промените в Кодекса на труда. Промяната на този текст ще доведе до промени в много други текстове. В медиите се дискутира и предложение за провеждане на референдум по темата. Има и теза, че двата празника не трябва да се противопоставят. Оказва се, че има и гледна точка, според която споровете са напълно излишни.

Дискусията за националния празник на България продължава от години. Решението трябва да се търси в обществото, защото националният празник трябва да обединява, а не да разединява българите.

Подобни статии