Дефиниция на думата „конфликт“

ekranna snimka 2023 12 20 111352

 

Терминът произлиза от английски синоним на думата сблъсък. По дефиниция семантиката включва стълкновение на поне две противоположности на различни нива – действия, ценности, интереси. В синонимното гнездо на думата влиза и понятието спор. В резултат на вечното противоречие между теория и практика в същото смислово поле са и думите разногласие, противопоставяне, съперничество, борба. В разговорния стил като негови синоними се използват думите кавга и скандал. Дефинирането на понятието е свързано с опитите на различни науки да му направят характеристика. С различните етапи на възникване и разрешаване на конфликтни ситуации се занимава науката конфликтология. Към вътрешните конфликти интерес проявява психологията. Теорията на игрите подхожда към конфликта с математически средства.

Разнообразието от видовете конфликти произтича от пъстротата на междуличностните и обществените отношения. В своята общност конфликтите са вътрешни и външни – междуличностни, групови, емоционални, обществени, икономически, религиозни, международни, военни. Причини за възникването им са най-често различните погледи към реалността, както и различните ценностни системи, които са в основата на разнообразни индивидуални и групови културни модели. Съществуването на конфликтите в човешкото лично и обществено битие по убедителен начин доказва, че животът на отделните хора, народи и  държави не е тест с няколко възможни отговора. Налице е дори вариантът „нито един от посочените“.

Подобни статии