Как жирафите разрешават споровете си?

ekranna snimka 2024 02 15 152246

Най-високото сухоземно животно на Земята е жирафът – височината му достига 6 метра. Жирафите са гиганти и по теглото си, което може да надхвърли тон и половина.  Разглеждайки историята на видовете жирафи, учените стигат до извода, че техният общ прародител е на не по-малко от 400 хиляди години. Съвременни генетични изследвания показват, че има четири биологични вида жирафи, но те не се размножават помежду си. Популацията на жирафите отбелязва спад през последните години. Днес има около 100 хиляди животни. Сред причините за изчезването на този вид (освен все по-честите спорове между хора и животни и загубата на хабитат поради земеделие) е и противозаконният лов. В западната преса излизат през последните години тревожни съобщения за туристи, които плащат 12 000 евро, за да застрелят жираф на сафари в Африка.

Жирафите живеят на групи по десетина животни. Интересна е организацията им по отношение на децата. Те имат своеобразна детска градина. Младите майки оставят една възрастна женска да се грижи за децата, докато търсят храна. Жирафите са кротки и миролюбиви животни. Те спят малко, заради своята безопасност. Продължителността на дълбокия им сън е около 10 минути на нощ.

В стадото на жирафите йерархията се спазва, което е причина за редките спорове между тях. По-низшите индивиди не пресичат пътя на висшестоящия в йерархията жираф. Висшестоящият може да бъде разпознат по това, че държи главата си високо вдигната. В негово присъствие останалите жирафи леко навеждат главите си.

Оръжието си – здравите и силни копита – жирафът използва преди всичко при самоотбрана. При удар с главата жирафът може да хвърли във въздуха антилопа, която тежи 600 килограма. Дори и лъвът, който е техен естествен враг, не смее да нападне жирафите.

До битка за лидерското място обикновено се стига между двата най-едри мъжкари в стадото. Битката се състои от удари с глава и шия. При спор със съперници жирафите предупредително се хапят и се блъскат с глави. Не се блъскат с предните копита, които са най-силните им оръжия,  за да не си нанесат големи наранявания. Споровете между съперниците продължават около 15 минути. Победеният признава победата на другия, като направи няколко крачки встрани. За разлика от споровете за лидерство при конете или антилопите победеният жираф може да остане в стадото.

Подобни статии