|

Какво трябва да знаете, преди да се свържете с финансов регулаторен орган

onlajn plasthane 3

Ако не можете да разрешите спора си с платежния процесор, можете да се свържете със съответния регулаторен орган. Това обикновено е по-рентабилен вариант от съдебния спор, тъй като регулаторните органи често имат правомощието да наредят на процесора за обработка на плащанията да промени позицията си и в същото време може да не начислява никакви такси за обработка на жалбата.

В тази статия предоставяме три съвета, които можете да използвате, в случай че се свържете с регулаторен орган, т.е. (1) уверете се, че се свързвате с правилния регулаторен орган; (2) проверка дали имате право да подадете своята жалба; и (3) изисквате само средства за защита, които органът може да предостави.

1.Уверете се, че сте се свързали с правилния регулаторен орган. Платежните процесори може да имат различни дъщерни дружества и всеки от тях може да отговаря за платежни сметки в определени региони. Например, ако платежен процесор има дъщерно дружество в ЕС и в Съединените щати и дъщерното дружество в ЕС отговаря за сметки на жители на ЕС, а дъщерното дружество в САЩ за сметки на жители на САЩ, може да се наложи да се свържете с дъщерното дружество, което отговаря за вашите сметка. По този начин, ако сте базирани в Съединените щати, може да се наложи да се свържете с регулаторните органи на САЩ, а ако сте базирани в ЕС, може да се наложи да се свържете с регулаторните органи на ЕС.

2.Проверете дали имате право да подадете своята жалба. Много регулатори няма да ви позволят да подадете жалба, ако не отговаряте на определени условия, като например опит за разрешаване на спора с мениджър за ескалация или изчакване поне 30 дни след изпращане на жалбата ви до процесора за обработка на плащанията. Ако се свържете с регулатора, без да отговаряте на тези условия, може да се наложи да изчакате няколко седмици само за да получите отговор, в който се казва, че нямате право да подадете жалба и трябва да отговаряте на приложимите условия, за да подадете такава.

3.Поискайте само средства за защита, които органът може да предостави Регулаторните органи не са съдилища. Това означава, че те може да имат ограничени правомощия за прилагане и много от тях могат просто да предоставят не обвързващи препоръки. Следователно, преди да се свържете с регулаторен орган, трябва да знаете дали той може да ви предостави исканите средства за защита. В противен случай регулаторният орган може просто да ви каже, че не е компетентен да разгледа жалбата ви.

Тази статия не представлява правна консултация и може да се използва само с информационни цели.

Подобни статии