|

Правни и бизнес аспекти на разрешаването на спорове с процесор за обработка на плащания

onlajn plasthane 2

1. Въведение

Терминът „процесор на плащанията“ може да се дефинира широко като компания, която улеснява прехвърлянето на средства между две страни (напр. търговец и потребител). В тази статия възнамеряваме да се съсредоточим върху областта на разрешаването на спорове с процесори за обработка на плащания (PPDR) като цяло и следователно няма да говорим за конкретни процесори за обработка на плащания. Тази статия ще започне с преглед на правните аспекти на PPDR (Раздел 2) и ще продължи с предоставяне на резюме на неговите бизнес аспекти (Раздел 3). Накрая се прави заключение (Раздел 4).

2. Правни аспекти

PPDR се основава главно на алтернативно разрешаване на спорове, известно още като извънсъдебно разрешаване на спорове. Причината е, че споровете, свързани с PPDR, обикновено са с ниска парична стойност и не е рентабилно за ищеца (в повечето случаи потребител на платежен процесор) да инициира съдебно производство. В западноевропейските страни, Съединените щати, Канада и Австралия хонорарите на съдещите са доста високи (често те надхвърлят 300 евро на час) и много адвокатски кантори могат да таксуват няколко хиляди евро само за разглеждане на делото . Следователно, спорове с процесори за обработка на плащания за по-малко от 5000 евро може да не си струват съдебни дела, тъй като има висок риск, ако ищецът спечели, той или тя да не успее да възстанови инвестицията в правни такси.

Най-често споровете, свързани с PPDR, се решават чрез преговори. Започва с жалба, изпратена до съответния платежен процесор, в която ищецът обяснява подробно своята позиция и причината, поради която смята, че решението на платежния процесор е грешно. В много случаи обжалваните решения се отнасят до (1) задържане на средства, което, в зависимост от процесора за обработка на плащания, може да варира между 90 и 180 дни, (2) ограничаване на сметки (т.е. невъзможността на потребителите на сметки за обработка на плащания да ги използват) и (3) конфискации. Последният представлява най-сериозният тип спорове, тъй като, когато средствата са конфискувани, процесорът за обработка на плащанията ги счита за собственост на процесора за плащане, а не на ищеца. Конфискациите обикновено са причинени от сериозни нарушения на правните документи на съответния процесор за обработка на плащания, например продажба на фалшиви продукти и измамни дейности.

Една от специфичните характеристики на PPDR е, че в много случаи процесорите за обработка на плащания не предоставят на ищеца достатъчно информация, която да му позволи да разбере обосновката на оспорваното решение. Така е налице информационна асиметрия (дисбаланс между двете страни в знанията им за спора). В резултат на това ищецът може да не е в състояние да се защити, тъй като правилната защита изисква познаване на причините за решението, което засяга ищеца. В множество случаи и процесорите за обработка на плащанията оправдават задържането на конкретна информация за своите решения въз основа на твърдения, че не са длъжни да разкриват такава информация. Дори ако приложимото законодателство им позволява да пазят такава информация като поверителна, етичността на укриването на обосновката за решенията е под въпрос, тъй като оставя засегнатите страни без възможността да използват средствата си, без да знаят конкретната причина за това.

В това отношение си струва да се отбележи, че процесорите за обработка на плащания могат да поставят средствата на своите потребители само поради рутинен преглед. По този начин те могат да причинят дълбоко въздействие върху бизнеса на своите потребители, без да има сериозна причина за това. Поради това има належаща социална необходимост от законодателна рамка, изискваща от процесорите за обработка на плащания да разкриват конкретните причини за всяко решение, което поставя средствата на техните потребители в задържане или води до конфискация на техните средства.

Под термина „конкретни причини“ имаме предвид спецификация на точните нарушения на съответните правни документи на платежните процесори и доказателства, доказващи нарушенията. Например просто изявление, че ищецът е нарушил правило, забраняващо извършването на забранени действия, не трябва да е достатъчно. Необходимо е да се уточни в какви забранени действия е участвал ищецът и да се представят доказателства за извършването на такива действия. Без да направи това, ищецът е поставен в ситуация, в която няма средства да се защити и това може да се разглежда като форма на социална несправедливост. Наскоро е стартирана петиция за по-строга правна рамка за процесорите за плащане и петицията е подписана от голям брой хора.

3. Бизнес аспекти

Бизнес, работещ в областта на спорове за обработка на плащания, трябва да има (1) обширни експертни познания в разрешаването на този специфичен тип спорове, (2) умения за посредничество, позволяващи на бизнеса да посредничи при спорове между плащане процесори и техните потребители, (3) силна параюридическа подкрепа и (4) способността за разработване на ефективни автоматични системи за управление и обработка на данни.

Бихме искали да обърнем специално внимание на последните два елемента, т.е. силна параюридическа подкрепа и автоматични системи. Без силна параюридическа подкрепа, платформа за разрешаване на спорове с процесор за обработка на плащания просто ще остане неподвижна, след като изпрати първоначалното юридическо писмо до процесора за плащане. Въпреки това, ако има силна параюридическа подкрепа, платформата ще позволи на своите потребители (1) да получават редовни актуализации за своите случаи, (2) да получават отговори на въпроси и (3) да обсъждат стратегията за разрешаване на спорове с експерти в поле.

Автоматичните системи позволяват на платформите да събират от своите потребители ценна информация, необходима за разрешаването на техните спорове, и да обработват тази информация бързо и ефективно, като по този начин правят целия процес на разрешаване на спорове по-малко обременителен както за потребителите, така и за платформите.

4. Заключителни бележки

PPDR е все още в начален стадий. Въпреки че адвокатски кантори, финансови омбудсмани и други органи за алтернативно разрешаване на спорове са активно ангажирани в разрешаването на спорове с процесори за обработка на плащания, малко са платформите, специализирани изключително в разрешаването на такива спорове.

Тази статия не представлява правна консултация и може да се използва само за информационни цели.

 

Подобни статии