Престъпление и наказание в Китай

ekranna snimka 2024 03 07 073206

За китайското законодателство

Китай е държава, която има крайно строги закони. Имперското китайско законодателство идва от далечната 624г., когато е съставен първият пълен правен кодекс по времето на династията Тан. Той просъществувал почти непроменен 1 300 години. В периода 1644 – 1912 наказанията в Китай се налагат по Великия правен кодекс на Цин, основаващ се на кодекса на Мин. Кодексът на Цин съдържа 1907 закона, които през годините са ревизирани около 30 пъти и е прилаган около 270 години. След падането на династия Цин през 1912г. някои закони остават влиятелни в новата правна система на Китайската република.

В наказанията влизат удари с голяма дървена пръчка, наречена джан. Повърхността й е плоска, а ударите се нанасят върху седалището и гърба. Максимумът е 200 удара, но ако се изпълнява силно, тя може да убие човек с около 50 удара. За блудство например наказанието е 80 удара, но изнасилвачите се обесват, когато има доказателство или свидетели. Обесват се също и държавните служители или военни (и мъжът, и жената), ако са блудствали със съпруги на държавен служител. Блудстващата военна съпруга носи кангал един месец, освен 100 удара с пръчка. Кангал е дървен квадрат с дупка за главата. Носенето на кангал оповестява на останалите, че човекът е престъпник. При опит за изнасилване наказанието е изгнание на около 1 700 км. Изнасилването на блудница се наказва със 100 удара с пръчката. При доброволно блудство мъжете и жените получават еднакво наказание. Дете, родено от блудство, се отглежда от мъжа блудник. При династията Цин законите по отношение на бандите са насочени към наказанието на лидерите. Те получават незабавно обезглавяване, а последователите им – отложено обесване. Сезонът на обесванията е през есента.

Списъкът на смъртните наказания

Какви са престъпленията, за които в Китай може да бъде получена смъртна присъда? Списъкът включва 68 такива: държавна измяна, въоръжени бунтове, шпионаж, укриване на данъци, корупция, търговия с хора, притежаване на по-големи количества наркотици, престъпна небрежност, довела до наводнение, пожар или някаква друга заплаха за обществото, морско и въздушно пиратство, нанасяне на вреда на транспортни средства, комуникации или оборудване с обществено значение, производство и разпространение на вредни токсични лекарства или хранителни стоки, производство и разпространение на фалшиви пари, умишлено нанасяне на телесни повреди, предумишлено убийство, изнасилване, вземане на заложници, отвличане, грабеж, ограбване на археологически разкопки, разхищаване на държавно имущество, мародерство във военно време, скриване или манипулиране на военна информация, пускане на слухове и паника във военно време.

19 от престъпленията в списъка са икономически. Например получаване на подкуп, корупция, укриване на данъци. Китай (Националният народен конгрес – парламентът) преразглежда 13 вида престъпления без насилие от 19-те в списъка, за премахване на смъртното наказание. Такива са измамите с финансови сметки и кредитни писма, продажба на фактури за избягване на данъци, контрабанда (на ценни метали, редки животни, културни реликви). Разглежда се и предложение за премахване на смъртните наказания на хора над 75 години. Новите правила за наказания през последните години се отнасят до невъзможността да се използват при криминални дела доказателствата, получени чрез заплахи и мъчения. Експерти са на мнение, че това всъщност са престъпленията, които се извършват най-рядко.

През последните години смъртното наказание е премахнато в много страни в света. Тъжният рекорд по смъртни присъди в света, въпреки постоянния натиск на различни международни организации и фондации за защита на човешките права, принадлежи на Китай. Според  специалисти по темата това се дължи на държавната правна система, както и на социалните условия в страната. Според различни анкети повече от 80% от китайците са срещу смъртното наказание. Не е известен броят на екзекуциите, които се извършват годишно, но се предполага, че са около 1000. През 2009г. например широк обществен отзвук получава екзекуцията със смъртоносна инжекция на британец, обвинен в трафик на наркотици. Много китайци бягат от страната поради съществуващото законодателство.

 

Подобни статии