| | | | |

Спорове за онлайн арбитраж на дребно

e commerce 3406613 1280

Онлайн арбитражът на дребно като начин за печелене на пари

Онлайн арбитражът на дребно е стъпил върху идеята да се купува на ниска цена от едно място (отвсякъде), а да се продава на висока от друго с цел продажба. Много онлайн платформи (Amazon, eBay) за продажба улесняват  това и превръщат онлайн арбитража на дребно в лесен начин за печелене на пари. Процесът днес е активен и обхваща всякакви стоки – книги, електроника, дрехи, играчки. В социалните мрежи често вървят реклами за печалби от типа 500$ – 1000$ месечно, като се изтъква, че възможностите са неограничени.

Спорни въпроси при купувачите

Когато пазаруват онлайн, хората няма как да бъдат сигурни каква е реалната стойност на стоката. Често се задава въпрос какво трябва да се направи, ако стоката не съответства на рекламата, ако е повредена или ако изобщо не бъде получена. Рискът от измама е голям. Предложенията може да са фалшиви. Изследванията показват, че измамите с покупки от интернет са вторият най-разпространен тип измама, като първият са обявите за работа. Друг риск е вероятността купувачът да стане жертва на кражба на лични данни.

Спорни въпроси при продавачите

Спорни въпроси има и при продавачите. Техният доход е непостоянен, а основната им дейност е свързана с проучвания за отделните стоки и ниши в продукти с голямо търсене. Могат да попаднат на неправилна информация (дори ако изискват снимки или видеоклипове за стоката)  и да направят оферта, която съвсем да стопи дохода им. В цената на продукта се включват освен комисионните и таксите за доставка, които от своя страна не са постоянна величина. Продавачите (не само купувачите) могат да попаднат на фалшив сайт, от който да получат подправени продукти (или да не получат нищо).

Необходимост от защитни механизми

Осмислянето на спорните въпроси при онлайн арбитража на дребно е важно и за двете страни. То ще доведе до намаляване на рисковете. И двете страни трябва да са запознати с безопасните начини на плащане (например банкова карта). Не трябва да се въвеждат данни за разплащане на обществено място с общодостъпен Wi-Fi. Не е добро решение да се натиска линк с текстово съобщение, което предлага дадена стока или услуга, защото тези линкове са вид кражба на лични данни. И двете страни (купувачи и продавачи) трябва да проверяват дали сайтът не е фалшив, като разгледат домейна и се уверят, че в него няма грешки в изписването или необичайни знаци. Колкото по-изгодна и привлекателна изглежда дадена сделка, толкова по-голяма е вероятността от измама (например 90% намаление…) И, разбира се, двете страни трябва да не отварят фишинг писмата, които могат да бъдат проверени с електронния им адрес.

Подобни статии