|

Спорове за възрастта, на която трябва да се гласува

ekranna snimka 2024 03 21 101511

 

Гласуването е гражданско право при вземане на решения по въпроси, които засягат цялото общество. Законодателството за законната минимална възраст е спорно. На каква възраст трябва да е един член на общността, за да може да упражни това право? Споровете са следствие от различните изборни правила и са свързани с търсенето на баланс между желанието на възрастните да закрилят новите поколения и в същото време да овластяват развитието им.

Дълго време хората са се борили, за да получат право на глас. Днес в някои страни това право вече е задължение. Право на глас имат дори и американските астронавти на борда на Международната космическа станция. Те гласуват с имейл, като посочват за адрес „Ниска околоземна орбита“. Младите хора са тези, които отправят искания към обществото, защото са водени от стремежа да видят осъществени своите представи за съвременен обществен живот. Техните искания трябва да бъдат чуваеми от политиците. В света средната възраст за кандидатиране е 22,2 години.

Право на глас в страните от ЕС имат гражданите, които са навършили 18 години. Всяко правило има изключения. В случая изключения са Германия, Австрия, Белгия и Малта, в които възрастта за гласуване е 16 години, а в Гърция – 17. Всеки гражданин на ЕС може да гласува в страната си на произход или в държавата на ЕС, в която живее. Българите гласуват в 68 държави по света.

Аргументи срещу намаляване на възрастта под 18 години

На каква възраст децата могат да вземат независими решения, засягащи обществени въпроси? Определянето на минималната възраст за гласуване е свързано със спора на каква възраст правото на глас е пречка за правата на младия човек и съответно на каква е насърчаване на неговата гражданска отговорност. Аргументите срещу намаляване на възрастта под 18 години са свързани с развитието на мозъка от научна гледна точка. Конвенцията за правата на детето отчита, че законодателството за минималната възраст е свързано с противоречия, които могат да отслабят принципите за защита на младите хора. Друг аргумент е недостатъчна информираност на младите хора по политическите въпроси в обществото и липсата на активно гражданско образование сред младежта.

Аргументи за намаляване на възрастта под 18 години

Новите технологии и социалните медии превръщат младите хора в активни членове на обществото. С намаляване на минималната възраст за гласуване се създава  демократичен навик, който е фактор в дългосрочен аспект при гласуване в по-зряла възраст и помага да намалее процентът на въздържалите се от гласуване.

В много страни е законно младият човек да работи (следователно и да плаща данъци) след 16-годишна възраст. Защо да не е законно да гласува на тази възраст? Младият човек трябва да има право на глас по въпросите, свързани с изразходването на парите, които е платил като данъци. В Босна и Херцеговина и Хърватия например минималната работна възраст за работа на пълен работен ден е 15 години. Средната възраст за криминална отговорност в света е 12,1 години. Защо, след като младите хора носят криминална отговорност за своите деяния, да не носят и гражданска отговорност? Най-ниската възможна минимална възраст за наказателна отговорност е в Турция. Тя е 12 години. В Узбекистан е 13 години. Противоречието между минималната възраст за гласуване и тази за носенето на наказателна отговорност насочва вниманието на обществото към младите хора, които нарушават законите и изключва положителния момент, свързан с младежите, които работят в полза на осъществяването на законовите правила в обществения живот. В Албания на 12-годишна възраст младите хора имат право на избор на религиозна общност. Еманципацията чрез встъпване в брак също е свързана със спора за минималната възраст. Тя не предоставя право на лицата да гласуват при избори. Видимо е несъответствието между законодателството в тези сфери. Подобни несъответствия в света има и при определяне на минималната възраст за юноши, които постъпват в армията доброволно. Молдова е въвела например ниската минимална възраст – 16 години.

Различните аспекти на проблема затрудняват уеднаквяването при определяне на минималната възраст за гласуване. Европейските избори (6-9 юни 2024г.) предстоят, а въпросът за възрастта, на която трябва да се гласува, остава актуален. ЕС работи в посока активно включване на младите хора в обществения живот. Европейският парламент през март 2022г. взема решение за намаляване на възрастта за гласуване на 16 години за всички държави в ЕС, освен ако държавите не решат друго.

Подобни статии