| | |

Споровете на шестима португалци с 32 европейски държави

ekranna snimka 2024 04 17 085818

Като международна съдебна институция ЕСПЧ безпрецедентно се среща със спор срещу толкава страни. Шестима португалски екоактивисти са подали жалба до ЕСПЧ във връзка с правата на човека на климатично здраве срещу 32 държави (сред които е България), обвинени в слаби екополитики. Според шестимата младежи (на възраст между 11 и 24 години) държавите бездействат при климатичните промени, не предприемат необходимите мерки за ограничаване на емисиите на газове с парников ефект и не спазват ангажиментите на международната климатична конференция, на която е приет Парижкият договор за климата (2015). Те са обвинени, че чрез бездействието си участват в глобалното затопляне и по този начин засягат здравето и условията на живот на жалбовносителите (причиняват алергии, нарушават съня, допринасят за дихателни проблеми). Сред аргументите са пожарите в някои страни, причина за които е глобалното затопляне. Португалците получават подкрепата на британска неправителствена организация (Глобална мрежа за законни действия).

Българската позиция в този спор е, че експертният доклад, на който е базиран, е изготвен от автор, който не притежава необходимата квалификация, за да направи обективна оценка на вредите. Посочва се също, че по време на интервютата родителите на непълнолетните младежи не са присъствали, обръща се внимание на съществуващите съмнения за достатъчното владеене на езика, на който се води спора – английски.

Решението на съда е, че жалбата е недопустима, защото няма териториална юрисдикция на държавите, освен Португалия, където жалбовносителите търпят вредите от промяната на климата. Недопустима е и жалбата срещу Лисабон, защото вносителите не са се обърнали към португалската правна система, преди да я внесат в международния съд, който е последен арбитър.

Подобни статии