За ползата от слабите страни при спорове

kesten 2

 

За да извлечеш полза от слабостта си при спорове, трябва добре да познаваш себе си. Самопознанието е необходимо за всяка дейност на човека, а при споровете то се оказва важен ключов фактор. Точно с оглед самопознанието си човек изгражда в себе си сценария за развитието на конфликта, в който е попаднал. Оценявайки себе си, човекът показва ниво на самочувствие. Самонаблюдението е важна част от интелекта. Нежеланието на човека да опознае себе си става причина за загубата на позиции в семейството и обществото, както и за загуба в споровете. Правилната информация и адекватната представа за себе си са причина за правилните решения. Ползата от познаване на слабите страни обхваща и създаването на защитни механизми, както и отказ от съдене и критикуване.

В споровете слабите страни могат да се използват по начин, който ще донесе повече полза от силните страни. Ще илюстрираме тази позиция с притчата „Кестенът и смокинята“ от Леонардо да Винчи. В нея се разказва за човек, който се покатерва на смокиня, навежда клоните към себе си и бере зрелите плодове. После ги слага направо в устата си. Кестенът стоял наблизо, наблюдавал това и започнал да съчувства на смокинята. Казал й, че тя е по-малко защитена от природата от него. Показал й своите потомци, които са облечени в твърда и мека обвивка, а освен това имат и остри бодли. Кестенът заявил, че ръката на човек не може да нарани неговите потомци. Като изслушала кестена, смокинята започнала да се смее. Казала му, че човек е толкова изобретателен, че може да лиши всеки, включително и него, от децата му. Обяснила на кестена, че човек може да вземе потомците му с пръчки и камъни. Първо ще ги повали на земята, после ще ги стъпче с краката си или ще ги удря с камъни. От този спор с човека потомството му ще излезе смачкано и осакатено. В същото време смокинята отчела факта, че тя е докосвана внимателно от ръцете на човека.

В този смисъл правилната информация, която имаме за себе си, ще ни помогне да заемем правилна позиция във всеки конкретен конфликт и да го управляваме. Ако не се анализират слабите страни, се стига до наивна и ограничена представа за света и връзките, които имаме с него, самозаблуди и илюзии. Колкото по-слабо познава себе си, толкова повече трудности среща човека при предвиждане на поведението си в конфликтни ситуации.

Подобни статии