Характеристики на споровете в социалните мрежи

soczialni mrezhi 2

Споровете в социалните мрежи включват, но не се ограничават до (1) спорове между потребители на социална мрежа и оператора на социалната мрежа, както и (2) спорове между потребители на социални мрежи.

Тъй като разглеждаме предимно спорове от първа категория, ще се спрем само на този вид спорове.

Такива спорове се характеризират с неравнопоставеност в преговорната сила между страните. Операторите на социални мрежи обикновено са големи корпорации, които могат да си позволят множество отлични адвокати, които да ги защитават в съдебни производства. От своя страна, потребителите на социалните мрежи често са хора, които не могат да си позволят да инвестират значителна сума пари в съдебни процедури и следователно е малко вероятно да започнат съдебни спорове, независимо дали имат валидни правни основания да съдят съответния мрежов оператор.

Друга важна характеристика на споровете в социалните мрежи е, че може да е трудно за потребителя на социалната мрежа да се свърже с оператора на социалната мрежа, тъй като много оператори не отговарят на имейли, свързани със спорове, или отговарят със закъснение. Ето защо спорещите се насърчават да се свържат със специалисти по разрешаване на спорове, като например SN Fighters, когато не могат да влязат в контакт със съответния оператор на социална мрежа.

Струва си да се отбележи, че дори и да се свържете с оператора на социалната мрежа, можете да общувате със служител, който няма да има никакви правомощия за вземане на решения и ще откаже да заеме каквато и да е позиция по отношение на разглеждания спор.

Тази статия не представлява правна консултация и може да се използва само с информационни цели.

Подобни статии